Cykl Sacrum zapoczątkowała prosta kopozycja krzyża i stołu w rodzinnym domu. Motyw, który wydawał się początkowo niemal banalny, staje się punktem wyjścia do głębszej refleksji zarówno nad samą formą malarską jak i sferą sacrum. Obrazy ilustrują postępującą z każdą pracą ewolucję w podejściu do tematu. I tak czytelna zwyczajna kompozycja ustępuje miejsca abstrakcji. Stół przestaje istnieć, a pochłonięta przez strukturę obrazu forma krzyża jest ledwie widoczna.

+ Zobacz obraz
+ Zobacz obraz
+ Zobacz obraz
+ Zobacz obraz
+ Zobacz obraz
+ Zobacz obraz
+ Zobacz obraz
+ Zobacz obraz
+ Zobacz obraz
+ Zobacz obraz
+ Zobacz obraz
+ Zobacz obraz
+ Zobacz obraz
+ Zobacz obraz
+ Zobacz obraz
+ Zobacz obraz
+ Zobacz obraz
+ Zobacz obraz
+ Zobacz obraz
+ Zobacz obraz
+ Zobacz obraz
+ Zobacz obraz