Zajmuje się malarstwem, fotografią, tworzy obiekty i instalacje. W swoich pracach porusza często kwestie dotyczące istoty ludzkiego życia. Doświadczenia jednostkowe oraz zbiorowe pobudzają jego wyobraźnię, twórczą ekspresję i refleksję.

 

Swoją artystyczną edukację rozpoczął od Liceum Plastycznego we Wrocławiu, gdzie też miał swoje pierwsze wystawy indywidualne i zbiorowe, m.in. pracę dyplomową prezentował na ogólnopolskim przeglądzie najciekawszych dyplomów. W latach 2004 -2009 studiował malarstwo na Wydziale Artystycznym w Zielonej Górze. W tym okresie brał aktywny udział w życiu artystycznym, czego wynikiem były wystawy m. in. rysunku, malarstwa oraz prezentacje animacji. Dyplom zrealizował w pracowni prof. Andrzeja Klimczaka - Dobrzanieckiego
i dr.a hab. Normana Smużniaka.

 

Paweł Łubkowski mieszka i tworzy w Polsce. Jego prace znajdują się w kolekcjach publicznych jak i prywatnych. Udziela się w życiu kulturalnym oraz społecznie - przekazując swoje prace na aukcje charytatywne.

 

Kontakt:

 


II 2015 Tablice, Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach
II 2014 Komemoracja, Galeria Sztuki Nowoczesnej BWA Sandomierz
III 2013 O! Paweł Łubkowski, Sosnowieckie Centrum Sztuki – Zamek Sielecki
VI 2009   Wystawa i obrona pracy dyplomowej w ISP w Zielonej Górze
II 2008 Malarstwo, Paweł Łubkowski, Galeria Na piętrze w Zielonej Górze
V 2002 Paweł Łubkowski - Portret codzienności, PLSP we Wrocławiu

VI 2012 Zbiorowa wystawa grafik w Galerii Pro Art w Zielonej Górze
IV 2012 Prezentacja fotografii w ramach projektu ESK Wrocław 2016 w Centrum Turystyki Biznesowej we Wrocławiu
X 2011 Prezentacja fotografii w ramach projektu ESK Wrocław 2016 w Hali Stulecia we Wrocławiu

I 2010 Zbiorowa wystawa pokonkursowa Promocje 2009 w Muzeum Archeologiczno - Historycznym w Głogowie
III 2009 Wystawa w pracowni w ISP w Zielonej Górze
VII 2007 Zbiorowa wystawa malarstwa i rysunku w ISP w Zielonej Górze
VII 2005 Udział w przeglądzie animacji w ISP w Zielonej Górze
VII 2005 Pokaz prac na zbiorowej wystawie fotografii w ISP
w Zielonej Górze
VII 2003 Udział w Ogólnopolskim Przeglądzie Prac Dyplomowych w Częstochowie
VII 2002 Udział w zbiorowej wystawie grafik w PLSP we Wrocławiu
V 2001 Udział w zbiorowej wystawie malarstwa na Dworcu Świebodzkim we Wrocławiu

Tablice Paweł Łubkowski [kat. wyst.], Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach, Kielce 2015
K. Pisarczyk, Komemoracja Paweł Łubkowski, „Sandomierzanin” 2014, nr 3
Komemoracja Paweł Łubkowski [kat. wyst.], Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Sandomierzu, Sandomierz 2014
O! Paweł Łubkowski [kat. wyst.], Sosnowieckie Centrum Sztuki – Zamek Sielecki, Sosnowiec 2013
M. Malinowska, Paweł Łubkowski, „SOSNart” 2013, nr 4, s. 19